Belangrijke data

Infoavonden en oudercontacten:ouders naar school

Infoavonden en oudercontacten:
29 augustus: Welkomdag: 16.30 – 18.30 u

1 september: start schooljaar

24 oktober: oudercontact LS

25 oktober: oudercontact KS

17 november: infoavond peuters

20 december: oudercontact LS indien nodig

27 februari 2023: oudercontact LS

28 februari 2023: oudercontact KS

8 mei 2023 oudercontact LS indien nodig

15 juni 2023: oudercontact, KS

26 juni 2023: oudercontact LS

28 augustus 2023: Welkomdag

Geen school:

Herfstvakantie: 29 oktober tot 6 november

Kerstvakantie: 24 december tot 8 januari 2023

Krokusvakantie: 18 tot 26 februari 2023

Paasvakantie: 1 tot en met maandag 16 april 2023

Zomervakantie: 1 juli tot 31 augustus 2023

30 september: lokale vrije dag

12 oktober: pedagogische studiedag

11 november: Wapenstilstand

1 februari 2023: pedagogische studiedag

3 maart 2023: pedagogische studiedag

6 maart 2023: lokale vrije dag

18 en 19 mei 2023: O.L.H. Hemelvaart + brugdag

29 mei 2023: Pinkstermaandag

30 juni 2023: geen school in de namiddag wegens personeelsvergadering

Andere speciale dagen:

16 september: autovrije dag

3 oktober: schoolfotograaf

15 oktober: eetfestijn

5 december: sint op school

22 december: kersthappening

23 december 9 uur: eucharistie

22 of 23 maart 2023: start Ramadan (o.v.)

30 april en 1 mei 2022: Vormselweekend

21 april 2023: Suikerfeest (o.v.). 1 dag vrijaf voor moslimkinderen

13 mei 2023: schoolfeest

3 juni 2023: eerste communie

8 + 9 juni 2023: sportdagen LS

28 juni 2023: afscheid zesdes

29 juni 2023: Offerfeest (o.v.) 1 dag vrijaf voor moslimkinderen

30 juni 2022: 9 uur: Eucharistieviering. Halve dag school