Belangrijke data

Infoavonden en oudercontacten:ouders naar school

30 augustus: Welkomdag: 16 – 17 uur op Don Bosco Hertjen,
16.30 – 18.30 uur op de hoofdschool

1 september: start schooljaar

25 oktober: oudercontact LS

28 oktober: oudercontact KS, ook op wijkschool

9 november: infoavond peuters

21 december: oudercontact LS op uitnodiging

7 februari 2022: oudercontact KS, ook op wijkschool

21 februari 2022: oudercontact LS

9 mei 2022: oudercontact LS op uitnodiging

16 juni 2022: oudercontact, KS ook op wijkschool

28 juni 2022: oudercontact LS

26 augustus 2022: Welkomdag

Geen school:

Herfstvakantie: 1 tot 7 november

Kerstvakantie: 25 december tot 9 januari 2022

Krokusvakantie: 28 februari tot 6 maart 2022

Paasvakantie: 4 tot en met maandag 18 april 2022

Zomervakantie: 1 juli tot 31 augustus 2022

1 oktober : lokale vrije  dag

13 oktober: pedagogische studiedag

11 november: Wapenstilstand

18 november: pedagogische studiedag

24 december: geen school in de namiddag

31 januari 2022: lokale vrije dag

26 en 27 mei 2022: O.L.H. Hemelvaart + brugdag

6 juni 2022: Pinkstermaandag

30 juni 2022: geen school in de namiddag wegens personeelsvergadering

Andere speciale dagen: 

17 september: autovrije dag

24 september: schoolfotograaf

27 september: eucharistie om 9u.

16 oktober: eerste communie voor de kinderen van 2L en 3L

3 december: sint op school

23 december: kersthappening

24 december 9uur: eucharistie

21 februari 2022: boekenbeurs op de hoofdschool

2 april 2022 start Ramadan

30 april en 1 mei 2022: Vormselweekend

3 mei 2022: Suikerfeest

21 mei 2022: schoolfeest

26 mei 2022: eerste communie

9 + 10 juni 2022: sportdagen LS

27 juni 2022: afscheid zesdes

30 juni 2022, 9 uur: Eucharistieviering

9 juli 2022: Offerfeest